Nasi nauczyciele

LINIA KARMA KAGYU

Linia Karma Kagju, jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego, koncentruje się na medytacji i bezpośrednim przekazie doświadczenia natury umysłu z nauczyciela na ucznia. Jej początki sięgają historycznego Buddy, którego nauki były przekazywane wielu mistrzom medytacji w Indiach przez 1500 lat. Około 1000 roku naszej ery przekaz ten dotarł do Tybetu, a w XII wieku pod przewodnictwem I-wszego Gjalła Karmapy (pierwszego świadomie odrodzonego lamy Tybetu) pojawiła się linia Karma Kagju. Linia ta zachowała nieprzerwany przekaz nauk i urzeczywistnienia i rozwija się do dziś pod przewodnictwem JŚ XVII Gjalła Karmapy, Trinleja Taje Dordże.

lama_ole

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl i jego zmarła żona Hannah byli pierwszymi zachodnimi uczniami JŚ XVI Gjalła Karmapy. Od ponad 40 lat Lama Ole przekazuje nauki Buddyzmu Diamentowej Drogi dziesiątkom tysięcy uczniów i założył ponad 650 ośrodków buddyjskich na całym świecie. Lama Ole specjalizuje się w praktykach Mahamudry (Wielka Pieczęć) i Poły – bardzo rzadkiej metodzie świadomego  umierania o wielowiekowej tradycji. Lama Ole uczy jak łączyć świecką praktykę buddyjską z niezależnym myśleniem i dojrzałością, która pojawia się dzięki doświadczeniom życiowym. Lama Ole, niedawny zwycięzca nagrody UNESCO na rzecz dialogu, współistnienia i pokoju, podkreśla również ogromną wagę demokratycznych zasad w społeczeństwie, w szczególności wolności słowa i praw kobiet.

sherab_rinpoche

Szierab Dzialtsen Rinpocze

Urodzony w 1950 r.  w Nepalu, Szierab Dzialtsen Rinpocze jest wielce szanowanym lamą linii Kagju. Nosi rzadki tytuł Maniła oznaczający mistrza, który wykonał ponad miliard powtórzeń mantry Mani. Szierab Dzialtsen przewodniczył również ponad 30 festiwalom Mani Dhungyur w Nepalu, w czasie których miliard mantr Mani zostaje zgromadzonych przez tysiące praktykujących. Wyświęcony w Rumteku przez JŚ XVI Karmapę Rinpocze jest mistrzem wszystkich aspektów tradycyjnych studiów buddyjskich, od sutr i tantr, przez rytuały i muzykę, aż po sztukę i kompozycję.  Rinpocze nadzorował wiele projektów, między innymi odbudowę klasztoru Manang w Pokarze, Karma Dubgyu Chöling, oraz rozbudowę klasztoru Dhagpo Sheydrup Ling w Baktapur.

Nedo Rinpoche round

Nedo Kuczung Rinpocze

Nedo Kuczung Rinpocze urodził się w 1962 r. w Indiach i został rozpoznany przez JŚ XVI Karmapę jako szósta reinkarnacja w linii Nedo Kulha. Do 18 roku życia kształcił się pod przewodnictwem JŚ XVI Karmapy w klasztorze Rumtek. Następnie odbył trzyletnie studia w Ladakhu oraz trzyletnie odosobnienie w Rumteku, gdzie praktykował tantry Marpy, Sześć Jog Naropy, a także różne przekazy Mahamudry. W wieku 25 lat Rinpocze został mianowany Wadżramistrzem JŚ XVII Karmapy Taje Dordże. Obecnie Nedo Rinpocze jest odpowiedzialny za mnichów Szamara Rinpocze jak również wszystkie aktywności linii Karma Kagju w Sikkimie.