Registrace & platba

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZ 2017

Máme stejná pravidla jako v předchozích letech, protože to fungovalo docela dobře.

Pokud přijedete odpoledne, budete platit 2/3 z ceny na den; pokud přijedete večer, zaplatíte 1/3 z ceny. Každý další den pak platíte v plné výši, i když na kurzu nezůstanete přes noc.

Den, kdy z kurzu odjedete se počítá jako celý den, kromě případu, kdy odjedete do 10h ranní – to s námi ještě můžete posnídat a nezaplatíte za to nic.

Celý systém je nastavený tak, aby byla organizace kurzu co nejjednodušší a aby se nám vrátily náklady na infrastukturu. Rádi bychom, abyste zůstali celou dobu a během kurzu necestovali tam a zpět; snažíme se totiž zredukovat používání EC silnic na minimum.

Cena za den* Platba na místě nebo po 1. 7. Platba do 1. 7.
Cena s nadbytkem** 55 € 50 €
Běžná cena 45 € 40 €
Zvýhodněná cena***
(pouze při registraci do 30.7.)
35 € 32 €
Mládež 13–17 let 14 € 10 €
Děti 5–12 let 8 € 5 €
Dítě do 4 let 0 € 0 €

 

* Stanovené cenové kategorie jsou založeny na důvěře a vycházejí z našeho přání, aby se mohlo kurzu zúčastnit co nejvíce lidí.

** Cena pro ty, kteří mají nadbytek a přejí si podpořit kamarády, kteří by si kurz jinak nemohli dovolit.

*** Cena pro ty, kteří si nemohou dovolit zaplatit běžnou cenu a na kurz by jinak nepřijeli. Sem patříte tehdy, stihnete-li registraci do 30. července. Po tomto termínu už nebude možné využít zvýhodněnou cenu, ale musíte zaplatit cenu normální.

Registrace

Děti do 18 let

Mladí (do 18 let) se mohou kurzu zúčastnit jen s rodiči, kteří na ně budou dohlížet. Pokud nebudou rodiče na kurzu přítomni, musí o dítě pečovat osoba starší 21 let, která v dokumentu níže svým podpisem stvrdí organizátorům, že za dítě přebírá plnou odpovědnost. Formulář v PDF zde.

Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit z kurzu takového účastníka.