Naši učitelé

LINIE KARMA KAGJÜ

Linie Karma Kagjü je jednou ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Zaměřuje se na pohled, meditaci a jednání. Základem je ústní odkaz po staletí předávaný z učitele na žáka a možnost zažít podstatu vlastní mysli. Tato linie má svůj původ v Indii u historického Buddhy. Následně se tato učení předávala z jednoho meditačního mistra na druhého po dobu více než 1500 let. Pak se tento odkaz dostal do Tibetu a ve 12. století vznikla škola Karma Kagjü, která zůstala až dodnes nepřerušenou linií neustále se zrozujících Gjalwů Karmapů. Gjalwa Karmapa znamená “Pán aktivity” a byl prvním vědomě se zrozujícím lamou Tibetu.

 

 lama_ole

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl a jehož žena Hannah byli první západní studenti J.S. 16 Gjalwy Karmapy. Více než 40 let učí lama Ole desítky tisíc studentů filosofii buddhismu Diamantové cesty a za tu dobu založil více než 650 buddhistických center po celém světě. Lama Ole se specializuje na praxi Mahámudry (“Velká pečeť”) a vzácně i Phowy – století staré metody vědomého umírání. Učí své studenty kombinovat laický život praktikujícího buddhisty s nezávislým myšlením a zralostí, která přichází skrze životní zkušenosti člověka. Lama Ole, který nedávno vyhrál cenu UNESCO za dialog, soužití a mír, zdůrazňuje důležitost demokratických principů společnosti, zvláště svobody projevu a ženských práv.

sherab_rinpoche

Šerab Gjalcchen rinpočhe

Šerab Gjalcchen rinpočhe, který se narodil v roce 1950 v Nepálu, je vysoce uznávaným lamou linie Karma Kagjü. Je držitelem titulu „Maniwa“, který je udělován mistrům praxe Milujících očí, kteří odříkali nejméně jednu miliardu manter Om Mani Peme Hung. Vedl více než 30 svátečních Mani Dhungjur festivalů v Nepálu, při nichž byla tisícovkami praktikujících naakumulována miliarda Mani manter. Byl žákem 16. Karmapy a dokonale ovládl všechny aspekty tradičního buddhistického studia, od súter a tanter, přes rituály, hudbu, vědu, umění a komponování. Rinpočhe dohlížel na spoustu projektů, včetně rekonstrukce kláštera Manang v Pokhaře, Karma Dubgjü Chöling a rozvoji kláštera Dhagpo Šedrup Ling v Bhaktapuru.

Nedo Rinpoche round

Nedo Kučhung rinpočhe

Nedo Kučhung rinpočhe se narodil v roce 1962 v India a byl J.S. 16. Karmapou rozpoznán jako šestá reinkrnace v linii Nedo Kulha. Do svých 18 let byl rinpočhe vzděláván pod vedením Karmapy v klášteře v Rumteku. Studoval přes 3 roky v Ladaku předtím, než se vrátil do Rumteku za účelem 3 letého retreatu, kde praktikovat tantry od Marpy, Šest jóg Náropy a různé transmise Mahámudry. Když mu bylo 25 let, byl jmenován mistrem Vadžry v klášteře v Rumteku. Dodnes je hlavním mistrem Vadžry J.S. 17. Karmapy Thaje Dordže. Nedo rinpočhe je v současné době zodpovědný za mnichy Šamar rinpočheho, stejně tak i za aktivity linie Karma Kagjü lineage v Sikkimu.